Navodnjavanje travnjaka

Ukoliko nema dovoljno prirodnih padalina, potrebno je obaviti navodnjavanje. Propusti i nedostaci u praksi u oblasti agrotehnike, često se rješavaju pojačanim navodnjavanjem. Međutim, tako se ne postižu željeni rezultati, a nije ni ekonomično. Za režim zalijevanja dekorativnih travnjaka, nije bitna kvantitativna produkcija organske mase, nego njihova gustoća, boja i dekorativni izgled.

Navodnjavanje parkovskih travnjaka, kao i sportskih terena uspješno se izvodi upotrebom samohodnih sektorskih uređaja, takozvanih “tifona”.

Najsuvremenija tehnička rješenja za navodnjavanje travnjaka su ona koja imaju stacionarni raspršivači. Ali, prije postavljanja ovog sistema za navodnjavanje, bitno je detaljno ga razraditi i projektirati, jer on se bez raskopavanja terena ne može postaviti. 

Stacionarni/statički raspršivači su teleskopski i smješteni su ispod površine zemlje, zajedno sa pratećom instalacijom. Ova vrsta uređaja, takozvani “pop – up” raspršivači mogu imati sprej ili rotorni dodatak.  Princip po kojem funkcioniraju je takav da se iznad površine zemljišta nalaze samo za vrijeme navodnjavanja. Završetkom navodnjavanja povlače se ponovno ispod površine, tako da ne smetaju pri košenju ili obavljanju drugih aktivnosti na travnjaku.

Sprej raspršivači namijenjeni su za navodnjavanje manjih zelenih površina, jer ne snabdjevaju vodom površinu ispod sebe i zbog toga se obavezno projektiraju i montiraju po sistemu duplog preklapanja. Visina izdizanja u slučaju ovih raspršivača je od 5 do 40 cm.

Rotacijski raspršivači biraju se tako da njihova dimenzija odgovara namjeni. Domet se može podešavati uz zamjenu mlaznice, ali može funkcionirati i bez toga. Kut prskanja je od 40 do 360°. Ovisno od tipa uređaja, polumjer prskanja može biti od četiri metra do preko 20 metara.

Korištenjem “pop – up” raspršivača različitih tipova i veličina, koji kružno ili sektorski navodnjavaju zelene površine, kao i izborom mlaznice i odgovarajućim rasporedom, mogu se navodnjavati travnjaci različitih oblika i veličina.

Prednost automatiziranog sistema navodnjavanja je u tome što se može planski prilagoditi svakom vrtu, parku ili nekoj drugoj zelenoj površini. Sistem kojim upravlja mikroprocesor omogućuje podešavanje zalivne norme, tako da se može osigurati ravnomjerna raspodjela potrebne količine vode, a u optimalnim vremenskim intervalima.