Baterije

Kapacitet baterije

Vrijeme punjenja (1.65 A)

Vrijeme punjenja (2.4 A)

Vrijeme punjenja ( 4 A)

Vrijeme punjenja (2 x 3,5 A)

Top