Najčešća pitanja

Vrt

Napunite rezervoar za gorivo sa bezolovnim benzinom. U rezervoar za ulje nasipajte odgovarajuće ulje za kosilice  za četvorotaktne motore 600 ml. Villager preporučuje ulja za četvorotaktne motore Oregon. Redovito kontrolirajte nivo ulja u motoru.

Kada je kosilica nova, prva zamjena ulja se mora obaviti nakon 5 radnih sati, svaka sljedeća zamjena ulja radi se na 50 radnih sati. Zamjenu ulja obavite u ovlaštenom servisu.

Za kosilice sa Briggs & Strattion motorima koristite svjećicu Oregon šifra 77-301, za kosilice sa OHV motorima koristite svjećicu Oregon šifra 77-303

Kosilicu polegnite unatrag u pravcu ručki, ne preporučuje se okretanje kosilice na stranu jer tada može doći do prelivanja ulja. Kada kosilicu polegnete unatrag otvoriti će vam se prilaz do noža koji možete lako skinuti odvrtanjem jednog zavrtnja.

Nemojte pokretati pilu dok je kompletno ne sklopite i ne provjerite.

Uvjerite se da imate siguran stav nogu i stavite pilu na tlo tako da vodilica i lanac ne budu blizu nečega.

Prije nego što započnete sa pokretanjem nove pile pročitajte uputstvo za upotrebu. Proizvod se može oštetiti ukoliko ne slijedite uputstvo za upotrebu. Uputstvo za korisnike sadrži veoma važne informacije o sigurnosti koje se moraju poštivati. Prilikom pokretanja uređaja slijedite sljedeću proceduru:

 1. Napunite rezervoar za gorivo sa ispravnom mješavinom.
 2. Prekidač za struju stavite u položaj ON.
 3. Napunite pumpicu za gorivo pritiskajući je nekoliko puta sve dok ne vidite gorivo u pumpici
 4. Polugu čoka (sauh) povucite unatrag.
 5. Povucite startni konopac nekoliko puta 5-6 dok se ne čuje zvuk motora. Motor se upali i odmah se ugasi. Daljnji pokušaji povlačenja startnog konopca mogu prouzrokovati prelivanje motora gorivom - takozvano presisavanje. Nemojte vući startni konopac  više od 50 cm i dopustite mu da se polako vrati.
 6. Nakon paljenja i gašenja motora, vratite polugu čoka (sauh) u prvobitan položaj guranjem poluge naprijed.
 7. Ponovite povlačenje startnog konopca dok se motor ne pokrene.
 8. Lagano pritisnite polugu gasa da bi se isključio blokator gasa
 9. Prije početka rezanja isključite kočnicu lanca, povlačenjem poluge kočnice ka sebi
 1. Postavite uređaj na ravnu i suhu površinu
 2. Skinite svjećicu sa uređaja i uklonite kapu sa svjećice
 3. Otvorite čok za protok zraka i nakon toga 8-10 puta povucite starter kako bi se izbacio višak goriva iz cilindra
 4. Ostavite pilu na zraku 20 minuta kako bi gorivo iz cilindra isparilo
 5. Osušite svjećicu i vratite je na mjesto
 6. Izvršite normalno pokretanje uređaja kao što je prikazano u uputstvu bez aktiviranja čoka

Ako ne možete pokrenuti motor, problem se obično odnosi na dovod goriva i nedostatak struje. Provjerite da li se gorivo isporučuje do karburatora i cilindra. Provjerite da li svjećica baca iskru. Ukoliko je sve u redu postoji mogućnost da je došlo do prelivanja goriva-presisavanja uređaja. Ako se problem nastavi preporučujemo da se obratite u najbliži Villager servisni centar.

Villager proizvodi sa dvotaktnim motorom rade na mješavinu benzina i ulja za dvotaktne motore. Villager preporučuje upotrebu ulja za dvotaktne motore proizvođača Oregon i Villager. Omjer između benzina i ulja je 40:1. Nemojte koristiti dizel gorivo.

Gorivo ne treba ostavljati u uređaju jer se mogu stvoriti naslage koje nepovoljno utiču na rad motora i mješavina gubi svoja svojstva za podmazivanje motora. Ako uređaj neće raditi duže od 30 dana, ispraznite rezervoar za gorivo, pokrenite uređaj i ostavite ga da radi dok se sam ne ugasi. Tada ste sigurni da nema goriva u sistemu za napajanje uređaja gorivom.

Filter zraka se mora čistiti nakon 5 radnih sati. Zamjenu filtera zraka obavite 1 godišnje. Zamjenu filtera goriva potrebno je obaviti jednom godišnje.

Ukoliko motor radi, a lanac se ne okreće, provjerite da li je aktivirana kočnica lanca koja se nalazi na prednjoj strani motorne pile ispred prednje ručke. Kočnicu deaktivirajte povlačenjem poluge kočnice unatrag. Ukoliko se lanac i dalje ne okreće, javite se u najbliži servisni centar.

Koristite svjećicu Oregon šifra 77-324

Za podmazivanje vodilice i lanca Villager preporučuje ulje za lanac-lancol proizvođača Oregon.

Nemojte pokretati trimer dok ga kompletno ne sklopite i ne provjerite.

Postavite trimer na tlo i vodite računa da je rezni alat na dovoljnoj udaljenosti od bilo kakve prepreke ili ljudi.

Prije nego što počnete sa pokretanjem novog trimera pročitajte uputstvo za upotrebu. Proizvod se može oštetiti ukoliko ne slijedite uputstvo za upotrebu. Uputstvo za korisnike sadrži veoma važne informacije o sigurnosti koje se moraju poštivati. Prilikom pokretanja uređaja slijedite sljedeću proceduru:

 1. Napunite rezervoar za gorivo sa ispravnom mješavinom.
 2. Prekidač za struju koji se nalazi na ručki trimera stavite u položaj ON.
 3. Blokirajte polugu gasa u položaj polugas
 4. Napunite pumpicu za gorivo pritiskajući je nekoliko puta sve dok ne vidite gorivo u pumpici
 5. Polugu čoka (sauh) povucite unatrag, aktivirajte čok
 6. Povucite startni konopac nekoliko puta 5-6 dok se ne čuje zvuk motora. Motor se upali i odmah se ugasi. Daljnji pokušaji povlačenja startnog konopca mogu prouzročiti prelivanje motora gorivom takozvano presisavanje. Nemojte vući startni konopac  više od 50 cm i dopustite mu da se polako vrati.
 7. Nakon paljenja i gašenja motora, vratite polugu čoka (sauh) u prvobitan položaj guranjem poluge naprijed.
 8. Ponovite povlačenje startnog knopca dok se motor ne pokrene.
 9. Lagano pritisnite polugu gasa da bi se isključio blokator gasa

Glava mjenjača mora se redovno podmazivati kako ne bi došlo do oštećenja mjenjača uslijed velikog trenja. U sezoni košenja kontrola podmazivanja se vrši na svakih 15 dana. Odvrnite zavrtanj za podmazivanje na glavi mjenjača, ukoliko na vijku ima masti - nije potrebno dodatno podmazivanje, ukoliko nema masti izvršite podmazivanje. Za podmazivanje Villager preporučuje Oregon grafitnu mast.

Radionica

Uređaje koji su pod jamstvom ne smijete sami popravljati jer na taj način gubite pravo na jamstvo. U slučaju da je uređaj izvan jamstvenog roka, a želite ga sami popraviti, provjerite sljedeće:  Prije svega treba provjeriti da li su četkice uređaja potrošene što je jedan od simptoma vašeg kvara. Na nekim uređajima su one lako zamjenjive jer nije potrebno otvarati kućište uređaja, a na drugim modelima je potrebno skinuti poklopac i izvaditi istrošene četkice. Zamjenite  obje četkice i koristite originalne koje propisuje proizvođač. Ako uređaj i dalje ne radi ispravno pošaljite ga u ovlašteni servis na dijagnostiku kvara i eventualni popravak.

Ako ste sa brusilicom rezali ili brusili materijale koji stvaraju veliku prašinu (rezanje cigle,crijepa i sl.), probajte očistiti ventilacijske otvore koji dovode zrak za hlađenje unutrašnjosti uređaja. Uređaj bi bilo poželjno poslati u ovlašteni servis da ga očiste i podmažu kako bi se izbjegli ozbiljni kvarovi na njemu. Prije svega morate znati da postoje posebne kutne brusilice za rezanje takvih materijala na kojima postoje usisni filteri koji spriječavaju ulazak sitnih čestica u unutrašnjost uređaja.

Uvijek nakon dužeg rada ostavite uređaj da radi bez opterećenja, na praznom hodu 2-3 minute da se motor i ostali dijelovi ohlade.

Provjerite da li su svi dijelovi i vijci na uređaju dovoljno zategnuti. Obratite pažnju na disk koji koristite za rad da li je ispravan, odnosno, da nema oštećenja, da li je ravan i da li je dobro postavljen u ležište matice. Radni komad koji obrađujete mora biti fiksiran i propisno zategnut.

U kompletu uređaja (koferu) kod svih naših uređaja nalazi se mala kutija masti za podmazivanje kojom je potrebno s vremena na vrijeme podmazati vrh alata, bilo da je to alat za bušenje ili za štemanje i ubaciti ga u prihvat na uređaju. Isti postupak je i sa uređajima koji imaju SDS PLUS i SDS MAX prihvat alata. Jednostavno, uronite u mast alat nekih 5-10 mm i uvucite ga u prihvatnik, a zatim povucite nekoliko puta alat naprijed - natrag da bi se mast ravnomjerno rasporedila u unutrašnjosti prihvata.

Koristite štitnik za prašinu kada izvodite radove koji mogu prouzročiti punjenje uređaja i samog prihvata prašinom.

Svaki uređaj na kojem postoje prijenosni mehanizmi (

zupčanici) treba podmazivati. Na nekim modelima

iz našeg asortimana uređaja, postoji poklopac, sa

gornje strane uređaja, koji se skida i na tom mjestu

se vrši podmazivanje mehanizma. Nakon skidanja

poklopca, pogledajte koliko su zupčanici

podmazani i u skladu sa time dodajte količinu

masti za podmazivanje. Za podmazivanje možete

koristiti litijsku mast za prijenosne mehanizme

ili druge masti koje se koriste za podmazivanje

zupčanika i drugih sklopova ( ’’tovatna mast” ).

Period između podmazivanja treba biti

usklađen sa intenzitetom rada, pa tako, uređaj koji

se koristi više treba češće kontrolirati i

eventualno podmazivati. Uredno i kvalitetno

održavani uređaji imati će duži radni vijek. Postoje

uređaji na kojima se ne može izvršiti

podmazivanje mehanizma bez rasklapanja.

Takve uređaje treba poslati u ovlašteni

servis gde će stručne osobe to obaviti i ujedno

pregledati uređaj i njegovo stanje. Najkvalitetnije

podmazivnje mehanizma kod ovakvih uređaja, bilo

da oni imaju spomenuti poklopac ili ne, može se

obaviti jedino u ovlaštenim servisima koji će to

najstručnije i najsigurnije odraditi.

U kompletu uređaja uvijek imate zamjenski par četkica koje se mijenjaju kada dođe do njihove istrošenosti. Na nekim modelima njihova zamjena se može izvršiti jednostavno jer se zamjena vrši bez rasklapanja uređaja. Dovoljno je samo odvrnuti čepove na kućištu uređaja, izvući ih i zamijeniti ih obje. Na modelima koji zahtjevaju demontažu uređaja, najbolje je poslati ga u ovlašteni servis gde ce stručne osobe to obaviti. Prilikom slanja u servis, poslati uz uređaj i rezervne četkice koje ste dobili uz uređaj, ako već prethodno nisu iskorištene. 

Kod ovakvih aparata postoje tzv. radni ciklusi (” X

” ) odnosno radne karakteristike čije vrijednosti

padaju u toku rada. Radni ciklus se izražava u

postocima “ % “ za period od 10 minuta,

odnosno vrijeme intenzivnog rada i vrijeme pauze

(npr. 30 % - 3 min. intenzivnog rada, a 7 min.

pauze ). Kada se na aparatu upali indikator

termičke zaštite, treba planirati njegov odmor jer

će se u protivnom uređaj sam ugasiti do vremena

kada sistem bude opet spreman za rad. To je

jedan od glavnih uzroka zašto se dešava da uređaj

stane u radu pa se nakon nekog vremena opet

vrati u funkciju. Ako aparat nema funkciju nakon

gašenja indikatora, pošaljite uređaj u ovlašteni

servis.

Kada smo namontirali uređaj i probali  ga pustiti u rad, mašina nije htjela da se pokrene. Da li treba na nešto posebno obratiti pažnju?

Prije početka rada obavezno provjeriti da li je pravilno montiran štitnik uređaja, ovisno da li se operacija izvodi sa tanjilicom ili strugalicom. Ako štitnik nije pravilno montiran, uređaj se ne može staviti u funkciju zato što se na  njemu samom nalazi osigurač koji aktivira elektro prekidač koji daje ili oduzima napon uređaju.

Zašto kada probam koristiti drugu funkciju uređaja, a to je rezanje pod kutem,mašina ne radi. Ponavljam da ista radi kada režem materijal preko gornjeg stola  ili radne ploče?

Da bi na uređaju koristili funkciju ( “gera” ) rezanja, rezanja pod raznim kutevima morate podići radnu ploču uređaja tako da list pile bude uvučen,ravan sa gornjim stolom tako da osoba koje radi sa mašinom nema mogućnost fizičkog kontakta sa pilom i fiksirati ga vijkom koji se nalazi sa lijeve strane odmah ispod ploče. Podizanje ploče u gornji položaj aktivira ili deaktivira elektro prekidač za tu funkciju uređaja,pa ista neće raditi.

Kada smo namontirali uređaj i probali  ga pustiti u rad, mašina se nije htjela pokrenuti. Da li treba na nešto posebno obratiti pažnju?

Prije početka rada obavezno provjeriti da li je pravilno montiran štitnik uređaja, ovisno da li se operacija izvodi sa tanjilicom ili strugaljkom. Ako štitnik nije pravilno montiran, uređaj se ne može staviti u funkciju zato što se na njemu samom nalazi osigurač koji aktivira elektro prekidač koji daje ili oduzima napon uređaju.

Kada smo namontirali uređaj i probali ga pustiti u rad, mašina se nije htjela pokrenuti. Da li treba na nešto posebno obratiti pažnju?

Prije početka rada obavezno provjeriti da li je pravilno montiran štitnik uređaja, ovisno da li se operacija izvodi sa tanjilicom ili strugaljkom. Ako štitnik nije pravilno montiran, uređaj se ne može staviti u funkciju zato što se na  njemu samom nalazi osigurač koji aktivira elektro prekidač koji daje ili oduzima napon uređaju.

Ne mogu pronaći odgovor

Ukoliko niste našli odgovor na Vaše pitanje molimo Vas da nazovete neki od naših servisnih centara.

Top